menu-button

Нумерологияны кантип эсептесе болот

  Numerology   эсептөө - бул ар бир адам үчүн анын жашоосун мүнөздөгөн жеке кодун аныктоо ыкмасы. Жолдун Номерин аныктоо үчүн, адатта, "табигый кошуу" ыкмасы колдонулат, анда туулган күндүн, айдын жана жылдын бардык цифралары кошулуп, натыйжасы баштапкы сандарга түшүрүлөт.

Баштапкы санга чейин жөнөкөйлөтүү үчүн ар кандай схемалар иштелип чыккан. Эң оңой жолу - бул сандын бардык цифраларын кошуу, андан кийин 10дон чоң болсо, анын цифраларын кошуу. Алар 1ден 9га чейинки элементардык сан алынганга чейин ушундай жол менен иш алып барышат, андан кийин бул эсептин маанисин эсептөөдө нумерологияда чечмелөөгө болот.

Келгиле, ушул ыкманы мисал келтирип талдап көрөлү. Кичинекей 364 санын алалы. Аны өзүнчө цифраларга бөлүп, кошкондо: 3 + 6 + 4 = 13, андан кийин 1 + 3 = 4. Натыйжада, 4 саны 364 дирилдөөчү белгини билдирет. Апокалипсистен "жаныбарлардын санын" алалы - 666. Кошуу: 6 + 6 + 6 = 18, андан кийин 1 + 8 = 9. Бул 9 саны менен чагылдырылган ааламдык таасирди эске алган абдан сүйлөй турган титирөө.

Бир кыйла татаал мисал - 684371 саны. Кошуу: 6 + 8 + 4 + 3 + 7 + 1 = 29; андан ары: 2 + 9 = 11; андан ары 1 + 1 = 2. Ошентип, 2 684371 санынын дирилдөөчү белгисине айланат.

13 суммасы 31 (3 + 1) сыяктуу эле 4кө (1 + 3) чейин азайтылат. Бул сандардын эч биринде акыркы 4 саны менен көрсөтүлгөндөй башка дирилдөө мааниси болбойт.

* Внимание! Сервис носит исключительно развлекательный характер